Som fortjent?

Tomme klasserom, ingen utflukter, stengte bibliotek og svømmehaller, dårlig oppfølging av svake elever ...