Barneombudet og skilsmissebarn

Det er med stor undring jeg leser at lov og rett ikke skal gjelde i slike saker dersom foreldrene ikke blir enig.