Hardangerbrua - noen fakta

Først og fremst en takk til Per Nordø som enda en gang tar opp det fremtidsrettede prosjektet som skal knytte Indre Hardanger bedre sammen.