Held lovnader, inga triksing

Bergens Tidende skriv på leiarplass 21. nov. 2003 at Hardangerbrua er eit dyrt og dårleg prosjekt.