Krystallnatten og vi

Under tittelen «Kuppet Krystallnatt-markering» bringer journalist Atle Andersson et intervju med On Elpeleg der sistnevnte reagerer på den lokale markeringen av Krystallnatten der undertegnede var invitert som foredragsholder.