Raseteoriar 2

Tilhøvet mellom folka i Sogn og Fjordane er i dag mest gaman, spit og gamle mytar. Men når vi likevel framleis er opptekne av skiljelinene mellom så nærskylde folk, kan vi kanskje lære noko om meir dramatiske og farlege konfliktar mellom dei som burde ha vore vener.