Grensehandelen enda en gang

Så er det på'n igjen. Det gjelder grensehandelen, og nå leser jeg at det er uenighet innen regjeringen.