Et verdivalg

Statsminister Jens Stoltenberg forteller til NTB at valget 2001 blir et valg mellom ulike retninger for samfunnsutviklingen. Ja, fint at han er så klar på dette punktet!