Arrogant om antidepressiva

Knut Grepstad retter i Bergens Tidende 30. juni et arrogant og harselerende angrep på de nye antidepressiva (SSRI) som med et meget misvisende navn også kalles «lykkepiller», skriver Reiulf Steen.