Etnisk enfold i Bergen

Norge er ikke typisk god når det gjelder å rekruttere såkalte innvandrere i arbeidslivet. Bergen er ikke bedre.