Kjedelige kopier

Man har for lengst akseptert «den estetiske bevegelse» s maksime «Kunst for kunstens egen skyld».