Vågen - ikke lenger for alle?

I disse dager har byrådsavdeling for kultur i Bergen kommune «Samlesak om kystkultur» ute til høring. Dokumentet inneholder mange fornuftige momenter, men det er spesielt en sak som jeg tror vil falle mange som er glade i Bergen tungt for brystet.