Spar slakteriet i Granvin

Slakterisituasjonen i Hordaland er i dag slik at Gilde Vest sitter med nøkkelen til en dyreetisk forsvarlig inntransport av slaktedyr.