Venstre vage struktur

Etter årsmøte i Hordaland Venstre hevdar Lars Sponheim i ein kommentar til BT at Venstresympatisørar har ein tendens til å vende seg bort frå partiet når dei ikkje får medhald i alle sine politiske standpunkt. Det kan høyrest ut som om partileiaren meiner denne tendensen i hovudsak forklarar den svake oppslutninga om partiet.