Budsjettkutt - skjerm skolene!

Bydelene i Bergen er pålagt å kutte budsjettene, og skolene synes i de ulike bydeler å bli rammet i forskjellig grad.