Rydder miner i Afghanistan

Kjartan Snorrason er i full gang med minerydding for den norske minerydderenheten i Kandahar.