Økt stipend nå!

SV foreslår i revidert nasjonalbudsjett å heve stipendandelen til 40 prosent fra semesterstart 2001. Men gode levekår for studentene blir vanskelig når Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sammen lager studiefinansiering.