Gule kort i bystyret

Blant mange saker bystyret behandlet på sitt møte 15.1.2001 var sak 16 om fri lege og medisin til minstepensjonister og sak 17 – Bosetting av flyktninger i 2001.