OK Fish-millionar til svogerens firma

Like før jul fekk OK Fish 80 millionar kroner for tre oppdrettsanlegg. Vel 20 av millionane gjekk til eit konsulentfirma eigd av den sikta OK Fish-sjefens svoger.