OJ slår tilbake

Otto Jespersens uttalelser til Bergens Tidende 29. oktober d.å. viser at han ikke forstår den kritikk hans harselas med Kjell Magne Bondeviks depressive sykdom er møtt med.