Ufyselig forslag!

Kystpartiet reagerer med vantro på at regjeringen har foreslått å fjerne tilskuddet til begravelser.