Utbrent og utbrent....

Det pågår ein interessant diskusjon i BTs spalter om utbrenthet. Forskningsdirektør Hege R. Eriksen har i kronikk 19.9. peikt på svakheter ved begrepet utbrenthet, og dei konsekvenser begrep og forståelse får for behandling.