Er økologisk mat sunnere?

Kan man si at ett eple er sunnere enn et annet? Hva er det som avgjør om en type mat er sunnere enn en annen? Stadig flere undersøkelser som sammenligner økologisk og konvensjonell mat, senest fra Fødevaredirektoratet i Danmark, tyder på at den økologiske maten kommer best ut.