Bedre samferdsel - i hele landet!

Egil Otter og NAF vil ha bedre samferdsel og tryggere veitrafikk. Det er bra. Men Egil Otters elendighetsbeskrivelse av dagens tilstand, i Aftenposten 29. september, henger ikke sammen med virkeligheten.