Utanriksjournalistisk strid

Jurymedlem Jan Nyberg skapte røre då han fortalde at innspel frå NRK-kjelder medverka til at Åsne Seierstad ikkje fekk Den store journalistprisen i 2002.