Bot for ulovlig fyrverkeri

Minst 1000 kroner i bot. Dette blir straffen for ulovlig oppskyting av fyrverkeri i Bergen de nærmeste dagene.