For gammel for slagbehandling

Jeg leser til min store forskrekkelse i dagens BT (29.01.01) at man må påregne å ikke få den beste behandling i forbindelse med mistanke om hjerneslag ved Haukeland sykehus dersom man har passert