Gjev Helse Vest kompensasjon

Vestlandssjukehusa vil få ein viss kompensasjon fordi sjukehusmidlane har vorte skeivfordelt i høve til folketalet.