- Snodige regler

Stortingsrepresentantene Anita Apelthun Sæle (KrF) og Ranveig Frøiland (Ap) er overrasket over reglene om barnepensjon.