• FOLKETS NEI: Det norske folk har to ganger sagt nei til medlemskap i EU. I stedet har vi fått EØS-avtalen, som ifølge den offisielle EØS-utredningen gir oss gode økonomiske resultater, men et klart demokratisk underskudd. I dag slipper Nei til EU rapporten «Alternativer til dagens EØS-avtale». ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ

Hvis EU er snill

Går det an å si noe om hvilke alternativer som finnes til EØS, utenom EU-medlemskap? Nei-siden prøver i en rapport som legges frem i dag.