Realfagene styrkes

Jeg har tidligere gitt uttrykk for sterk uro over realfagenes stilling i norsk utdanning.