Verre på SFO

Listen over mangel på fagfolk ved skolefritidsordningen er mye lenger enn listen over skoler med ufaglærte lærere: Kun 10 av skolene som deltar i BTs undersøkelse har bare faglært personale på SFO.