Hatets patologi - håpets dynamikk

Tragedien på USAs østkyst er groteske uttrykk for hva hat kan føre til. Organisert hat når heldigvis sjelden slike dimensjoner.