Hvem skal lede Kvinneklinikken?

De siste ukers debatt om ledelse i helsevesenet kan gi inntrykk av at legene i samlet flokk mener bare leger kan lede avdelinger som Kvinneklinikken i Bergen. Jeg vil hevde et annet syn.