Sjøboden på Måseskjæret

Det vises til lederartikkel i BT 8. august 2002 som vi finner det nødvendig å kommentere.