Uholdbart for studentene

Bergen blir stadig mer populær som studentby. Høgskolen i Bergen hadde i år en økning i søkermassen på hele 15 prosent.