Unntakstilstand på «ortopeden»

Lårhalsar konkurrerer mot skuldre, anklar mot armar. Hålkeføret har skapt kø, kaos og unntakstilstand på Ortopedisk avdeling ved Haukeland sykehus.