- Ante ingenting om dommen

Leiinga i Arbeidernes Edruskapsforbund nektar all kjennskap til sexdommen frå 1996. Mannen skal no fjernast frå alt arbeidet med barn og unge.