Naturvernere til aksjon mot reklame

Naturvernforbundet i Hordaland appellerer nå til alle dem som irriterer seg over de store mengdene med reklame som dumper ned i postkassen uten at de har bedt om det.