Meningsløs alkoholpolitikk

I BT 18. april kan man lese et leserinnlegg fra Harald Hammer fra Unge Venstre. I siste setning etterlyser han at Norge får en holdbar alkoholpolitikk.