Hadde historisk flaks med oljen

For Vestlandet var det ei lukke at Noreg fann oljen i Nordsjøen for vel tretti år sidan. Hadde det skjedd i dag, ville landsdelen neppe fått same utteljinga, meiner Helge Ryggvik som er forskar i økonomisk historie og ein av forfattarane av Norsk oljehistorie.