Arbeidsplassar viktig for balansert utvikling

I dag har vi låg arbeidsløyse i Norge, og i minste laget med folk til å stetta behovet for fagfolk i fleire yrke. Situasjonen i arbeidsmarknaden har endra seg svært raskt.