Vilt ved Viagrafallene

Helse i hver dråpe. Potens i hver pytt. Tvindefossen gir kanskje ikke turistene evig liv. Men hvem sier nei til et par års ekstra yteevne?