Raymond Helstad blir aldri biskop

Hva er likheten mellom prestestanden i Bergen og Branns A-lag? spør professor Willy Dahl. Svar: Begge opptrer offentlig mot betaling, oftest om søndagen.