Skatt på barnløshet

I Arbeiderpartiets statsbudsjett blir egenandelen for prøverørsbehandling mot barnløshet 40-doblet, fra 1000 kr pr. forsøk, til 40.000 pr. forsøk.