- Eldre, pene damer stjeler

Menn snyter på skatten mens kvinner begår trygdemisbruk? Jo da, slik er det. Bedrageri, nasking, dokumentfalsk og underslag er typiske kvinnelovbrudd. En ny trend er at kvinner begår mer vold.