En musikalsk festspilldikter

Årets festspilldikter, Lars Amund Vaage, er en av de mest roste forfatterne det siste tiåret. Han har fått flere priser, derav Oktoberprisen i 1999, og han ble i 1995 nominert til Nordisk Råds litteraturpris for romanen «Rubato». Likevel er han verken spesielt mye lest av, eller særlig kjent for publikum. Dette er noe festspilldikterrollen forhåpentligvis kan forandre på, skriver Birgit Ekern. Hun er cand.philol. i nordisk.