Nei, nei, Jens!

I mediene har vår kjære statsminister atter en gang vært ute med dommedagsprofetier om følgene av at Høyre og andre borgerlige skulle nærme seg regjeringskvartalet.