Blank frifinning for OK Fish-revisor

Revisor Olav M. Sølvberg og revisorfirmaet Firda Revisjon i Måløy blir blankt frifunnet av Kreditttilsynet i OK-Fish-saken. Tilsynet har vurdert Sølvbergs arbeid opp mot revisorloven.