Rådhusplassen i Bergen

Vi høyrer stadig utsegn om at Rådhuset skulle vore jamna med jorda. Etter å ha vore repetert i mange tiår, blir dette på eit vis eit autorisert, riktig standpunkt.